Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wyniki selekcji II runda

Wyniki selekcji II runda Konkursu 2013

 

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2014 zaakceptowane zostały ostateczne wyniki selekcji w ramach II rundy 2013/2014.

Lista wniosków zakwalifikowanych

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów, opłaty za noclegi) do czasu podpisania umowy finansowej.

Narodowa Agencja prześle do każdego Beneficjenta pismo informujące o wysokości przyznanego dofinansowania oraz o numerze wizyty, do której Beneficjent został zakwalifikowany. W piśmie znajdują się informacje, w jaki sposób należy podpisać umowę na dofinansowanie wizyty studyjnej.

Lista rezerwowa

Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w wizycie studyjnej jeżeli zrezygnuje osoba zakwalifikowana na listę główną. Informacje o możliwości udziału w wizycie studyjnej będą rozsyłane na adres e-mail podany we wniosku.

Lista wniosków odrzuconych

 


 

Wstępne alokacja uczestników do grup

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zakończyło wstępne kwalifikowanie uczestników do grup w ramach Programu Wizyty Studyjne, dotyczy wizyt odbywających się w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Osoby zainteresowane zmianą grupy (tylko w wyjątkowych  przypadkach) prosimy o przesłanie maila z informacją i wskazaniem innej grupy do 12 grudnia 2013 do godz. 16.00 na adres: adebska@frse.org.pl  Jednocześnie informujemy, że nie zawsze było możliwe zakwalifikowanie do grupy wskazanej we wniosku.

Ostateczne wyniki zostaną umieszczone na stronie www.sv.org.pl  na początku stycznia  2014.

Każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o wysokości dofinansowania oraz o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów, opłaty za noclegi) do czasu podpisania umowy finansowej.

Lista osób wstępnie przypisanych do grup

 


 

Wstępne wyniki selekcji II runda 2013

 

Wstępne wyniki - wnioski zaakceptowane

Wstępne wyniki - lista rezerwowa

Ostateczne informacje o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do grup zostaną ogłoszone w grudniu 2013 r. Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty oraz wysokości dofinansowania.

Informacja o decyzji selekcyjnej zostanie przesłana do wszystkich wnioskodawców e-mailem na adres podany we wniosku.

Informacje o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do grup zostaną ogłoszone po 15 listopada 2013 r. Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.