Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Lista osób wstępnie przypisanych do grup

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zakończyło wstępne kwalifikowanie uczestników do grup w ramach Programu Wizyty Studyjne, dotyczy wizyt odbywających się w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Osoby zainteresowane zmianą grupy (tylko w wyjątkowych  przypadkach) prosimy o przesłanie maila z informacją i wskazaniem innej grupy do 12 grudnia 2013 do godz. 16.00 na adres: adebska@frse.org.pl  Jednocześnie informujemy, że nie zawsze było możliwe zakwalifikowanie do grupy wskazanej we wniosku.

Ostateczne wyniki zostaną umieszczone na stronie www.sv.org.pl  na początku stycznia  2014.

Każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o wysokości dofinansowania oraz o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów, opłaty za noclegi) do czasu podpisania umowy finansowej.

Lista osób wstępnie przypisanych do grup