Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Informacje dla Beneficjentów

Krok po kroku

Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany w Konkursie 2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów) do czasu podpisania umowy finansowej.

1. Zasady dofinansowania udziału w wizycie studyjnej w roku 2013

2. Przygotowanie się do udziału w wizycie studyjnej - Poradnik dla uczestnika

3. Instalacja przeglądarki FIREFOX-OnLine FRSE

4. FRSE - System dokumentów On-Line - ankieta dla Beneficjenta

5. Przygotowanie umowy finansowej

6. Krok po kroku - program Wizyty Studyjne

 

Informacje prezentowane podczas spotkania z beneficjentami w Warszawie dnia 24.01.2014r.

Wizyty Studyjne o programie

Wizyty Studyjne zasady udziału

Wizyty Studyjne finansowanie i rozliczenie

Informacja o dokumentach Europass

 

Jak rozliczyć udział w wizycie studyjnej?

Rozliczenie udziału w wizycie studyjnej

Wytyczne dotyczące raportu końcowego

Wzór raportu końcowego

Wzór raportu grupowego (link do strony CEDEFOP)