Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Formularze aplikacyjne

Wszystkie instrukcje i formularze potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej CEDEFOP Programu Wizyt Studyjnych. Dostępne są w 4 wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej.

Przy wypełnianiu pól dotyczących danych (imię, nazwisko, adres, nazwa instytucji, funkcja) proszę używać języka polskiego oraz polskich znaków.

Po złożeniu aplikacji, możliwa jest modyfikacja danych do 15 października 2013 (do godziny 12.00) za pomocą loginu i hasła do bazy OLIVE.

formularze aplikacyjne 2013