Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wyniki selekcji I runda

 

Wyniki selekcji I runda Konkursu 2012

 

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2012 zaakceptowane zostały ostateczne wyniki selekcji w ramach I rundy 2012/2013.

Lista wniosków zakwalifikowanych

Narodowa Agencja uprzejmie prosi, aby nie podejmować żadnych zobowiązań finansowych (dotyczy m.in. zakupu biletów, opłaty za noclegi) do czasu podpisania umowy finansowej.

 


 

Wstępne alokacja uczestników do grup

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zakończyło wstępne kwalifikowanie uczestników do grup w ramach Programu Wizyty Studyjne, dotyczy wizyt odbywających się w I semestrze roku szkolnego 2012/2013.

Ostateczne wyniki zostaną umieszczone na stronie www.sv.org.pl  na początku lipca  2012.

Osoby zainteresowane zmianą grupy (tylko w wyjątkowych  przypadkach) prosimy o przesłanie maila z informacją i wskazaniem innej grupy do 6 czerwca 2012 na adres: adebska@frse.org.pl Jednocześnie informujemy, że nie zawsze było możliwe zakwalifikowanie do grupy wskazanej we wniosku.

Lista osób wstępnie przypisanych do grup

 


 

Wstępne wyniki selekcji I runda 2012

 

Wstępne wyniki – wnioski zaakceptowane  

Informacje o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do grup zostaną ogłoszone w lipcu 2012r. Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o numerze wizyty, do której został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej w I rundzie 2012 r. zapraszamy do ponownego złożenia wniosku w II rundzie selekcyjnej w 2012 roku. Wnioski będzie można składać od końca sierpnia do 12 października 2012.