Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty studyjne w Polsce 2012/2013

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” dokonała wyboru propozycji wizyt studyjnych do „Katalogu wizyt studyjnych 2012-2013” przygotowywanego przez CEDEFOP. Narodowa Agencja zgłosiła do powstającego katalogu 16 propozycji wizyt studyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które nadesłały do Narodowej Agencji swoje propozycje oraz zapraszamy do konkursu w następnym roku.

Do katalogu zostały wybrane następujące wizyty:

Lista Organizatorów do pobrania

1

Polskie Stowarzyszenie Europa Jezyków i Kultur w Wodzisławiu Śląskim

Pour une Europe plurilingue - le rôle des médias dans l'apprentissage des langues étrangeres

Wizyta nr 56 odbędzie się w terminie: 19-21.09.2012

Program wizyty PL - Programme de la visite d’étude FR

Raport grupowy - Group report FR

tak pisano o wizycie

2

Politechnika Łódzka, Studium Języków Obcych w Łodzi

Improving students’ cultural awareness and mobility

Wizyta nr 250 odbędzie się w terminie: 03-07.06.2013

3

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Education for the future - Developing autonomy in the formal education system

Wizyta nr 118 odbędzie się w terminie: 02-05.10.2012

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report EN

Artykuł PL - Article EN

4

Zespół Szkół w Tuchowiczu

How ICT techniques improve teaching and learning processes

Wizyta nr 63 odbędzie się w terminie: 03-05.10.2012

Program wizyty PL - Programme of the visit EN

Raport grupowy - Group report EN

Plakat PL

Blog wizyty studyjnej PL - Study visit blog EN

5

Stowarzyszenie Europea Poland w Krakowie

Education and development of rural areas

Wizyta nr 40 odbędzie się w terminie: 28.01.-01.02.2013

Raport grupowy - Group report EN

Artykuł I

Artykuł II

6

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Developing young learners' communicative competences in a foreign language

Wizyta nr 182 odbędzie się w terminie: 04-08.03.2013

7

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

How to help disadvantaged students achieve success at school

Wizyta nr 175 odbędzie się w terminie: 22-25.04.2013

Program Wizyty PL

Raport grupowy - Group report EN

8

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

School evaluation as a path towards its development

Wizyta nr 165 odbędzie się w terminie: 22-26.04.2013

Program wizyty PL - Programme of the visit EN

Raport grupowy - Group report EN

Sprawozdanie z wizyty PL

9

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Toruniu

Guidance and vocational counselling

Wizyta nr 136 odbędzie się w terminie: 23-26.04.2013

Program wizyty PL

Raport grupowy - Group report EN

Artykuł I

Artykuł II

Artykuł III

10

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Developing creativity through use of ICT in learning and teaching

Wizyta nr 202 odbędzie się w terminie: 06-10.05.2013

11

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych w Szczecinku

Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Lehrerausbildung  und deren Wahrnehmung von aussen

Wizyta nr 177 odbędzie się w terminie: 06-10.05.2013

Raport grupowy - Group report DE

Sprawozdanie z wizyty PL

 

12

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim

Teaching a vocation in a foreign language for use in future work

Wizyta nr 193 odbędzie się w terminie: 03-07.06.2013

Program wizyty - Programme of the visit EN

Raport grupowy - Group report EN

Prezentacja EN