Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty studyjne w Polsce 2011/2012

Informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” dokonała wyboru propozycji wizyt studyjnych do „Katalogu wizyt studyjnych 2011-2012” przygotowywanego przez CEDEFOP. Narodowa Agencja mogła zgłosić do powstającego katalogu 17 propozycji wizyt studyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które nadesłały do Narodowej Agencji swoje propozycje oraz zapraszamy do konkursu w następnym roku.

Do katalogu zostały wybrane następujące wizyty:

1

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej:

Raising quality of VET in cooperation with employers and higher education

19-23.09.2011

Raport grupowy pdf

2

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej w Pułtusku:

Through  innovative professional training to the success on  a labour market

19-23.09.2011

3

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu:

Innovative use of ICT in general and vocational education

03-07.10.2011

4

Kanadyjska Szkoła Podstawowa w Warszawie:

CLIL in an inquiry-based classroom experience

03-07.10.2011

5

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

What pedagogical supervision do schools need for quality assurances?

17-21.10.2011

6

V Liceum Ogolnoksztalcące im Janusza Korczaka w Tarnowie:

Supporting students’ skills and passions – the challenge of contemporary school

18-21.10.2011

Program pdf

Raport grupowy pdf

7

Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

Pädagogische Aufsicht  als ein auf die Qualität der Schule Einfluss habender Prozess

21-25.11.2011

Program pdf

Raport grupowy pdf

8

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu:

Ausbildung des kreativen und effektiven Fremdsprachenlehrers

26-30.03.2012

Program pdf

 

9

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach:

Health + school = well-being

23-27.04.2012

Program pdf

Raport grupowy pdf

10

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

Identifying and supporting gifted children in Poland

07-11.05.2012

Raport grupowy pdf

11

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

(Academic) Writing Skills – Necessity for Education and Work

14 - 17.05.2012

Raport grupowy pdf

12

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie:

New media in education and professional development of librarians

14 -18.05.2012

Program pdf

blog wizyty studyjnej

Raport grupowy pdf

13

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi:

Health education and promotion in society

22-25.05.2012

Program pdf

Raport grupowy pdf

14

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku:

Teachers’ professional development for raising the quality of teaching

11-15.06.2012

Raport grupowy pdf

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie propozycji wizyty studyjnej do katalogu nie gwarantuje realizacji wizyty studyjnej.

Informacje o naborze uczestników na konkretne wizyty zostaną przesłane przez CEDEFOP w czerwcu 2011 r. (dla wizyt odbywających się w I semestrze) oraz w grudniu 2011 (dla wizyt odbywających się w II semestrze).

Szkolenie dla organizatorów wizyt studyjnych odbędzie się w czerwcu 2011 r.