Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Dokumenty na rok 2011

Przewodnik dla wnioskodawców na rok 2011.( Lifelong Learning Programme Guide 2011)

Nazwa dokumentu do pobrania Wersja językowa
Część I. Informacje ogólne Angielska wersja językowa
Część IIa. Podprogramy i akcje Angielska wersja językowa
Część IIb. Informacje o Programach Angielska wersja językowa

Zaproszenie do składania wniosków.

Nazwa dokumentu do pobrania Wersja językowa
Zaproszenie do składania wniosków na 2011 r. Polska wersja językowa
Priorytety Strategiczne Polska wersja językowa
Priorytety Krajowe Polska wersja językowa
Tematy programu Wizyty Studyjne.
Nazwa dokumentu do pobrania Wersja językowa
Tematy wizyt studyjnych na rok 2011/2012 Angielska wersja językowa
Tematy wizyt studyjnych na rok 2011/2012 Niemiecka wersja językowa
Tematy wizyt studyjnych na rok 2011/2012 Hiszpańska wersja językowa
Tematy wizyt studyjnych na rok 2011/2012 Francuska wersja językowa