Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Witamy na stronie

Wizyt Studyjnych

Co to jest wizyta studyjna? To krótkie spotkanie (3-5 dni) w małych grupkach specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach kształcenia.

  • 2008-04-30 15:27
    Decyzją Komisji Europejskiej termin składania wniosków na wizyty studyjne został przedłużony do **15 maja 2008 r**. Pozostałe zasady składania wniosków nie uległy zmianie. [Zapraszamy]( http://www.sv.org.pl/zasady )
  • 2008-01-25 16:22
    Serdecznie dziękujemy osobom, które złożyły wnioski na wyjazdy indywidualne w Programie „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Programie Wizyty Studyjne zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej po 15 maja 2009 r. Informacje o zakwalifikowaniu poszczególnych osób do grup zostaną ogłoszone na początku czerwca 2009. Jednocześnie informujemy, że każdy uczestnik wizyty studyjnej zostanie powiadomiony listem poleconym o numerze wizyty, do które został zakwalifikowany, miejscu oraz terminie wizyty.

    Termin składania wniosków na rok szkolny 2009-2010 to 09 kwietnia 2009 r.(decyduje data stempla pocztowego)